REVISTA NAUTILUS / Multi-vers / Se dechide o umbră (III)

Se dechide o umbră (III)

Andra Spirescu, Mihai Perşinaru • 10:22 - 03.06.2013 • 

Se-deschide-o-umbra

„Aşadar, întrucât copiii sunt părtaşi sângelui şi cărnii, El a devenit asemănător cu ei, pentru ca, prin moarte, să-l distrugă pe cel ce are puterea morţii…”

Evrei, 2:14

 În mod excepţional pentru mintea inspectorului, silueta a rămas nemişcată, fixată chiar deasupra lui.

Kubin oftă înfruntînd privirea trufaşă a adversarului.

-Bănuiesc ca ceea ce e deasupra este inexplicabil, dacă îmi permiţi ironia.

-Nu chiar, răspunse Kubin scoţînd revolverul.

Un pocnet înfundat şi silueta doctorului s-a prăbuşit, poate pentru ultima oară.

-Acum condu-mă, spuse Kubin siluetei.

Un murmur de voci umplea capela, în timp ce afară vîntul aducea nori de la miazănoapte.Exact ca o ghicitoare pentru navigatori.Părţile din nord erau sălaşul cîtorva fapte fără cadavre iar minţile laminate din oraş primeau dezgustul sosit pe neaşteptate.Asta-i ciudat, gîndi Kubin: cum un om al literelor, al tomurilor descifrate în decenii să refuze o controversă şi să vadă un paradis în noroi şi singe.Îşi amintea şirul de crime religioase la care asistase acum cîţiva ani şi se întrebă dacă nu cumva adversarii s-au schimbat.În orice caz, s-ar fi bucurat să fie aşa.

Silueta plutea nestingherită la nici un metro în faţa lui.De multe ori a fost îndrumat peste buşteni şi bălţi, pietre care purtau marcaje ciudate, frînturi de poteci spre cine-ştie unde.Au ajuns după un ceas în dreptul unei case cu un etaj, chiar lîngă un lac îngust.Kubin nu avea memoria lacului dar casa îi părea cunoscută, deşi nu ştia dacă îi vorbeşte lemnul mansardei sau silueta a prins glas.Un drum pavat cu piatră spartă ducea pînă la poartă, apoi sub o arcadă de marmură.

Sunetele au dispărut.Sub arcadă, Kubin a văzut pictaţi de o mînă bolnavă, strălucitoare scene cu oameni loviţi de boli şi îngeri aplecaţi în chip de salvatori peste pamînt.

S-a oprit.Nu-şi auzise paşii de cîteva minute.

-Dacă adevarul se ascunde acolo, atunci ar trebui să fiu în deplinătatea forţelor mele.

-Surdul vede mai bine, veni răspunsul siluetei.Urmează-mă.

Din vestibul se deschideau mai multe porticuri urmate de scări în spirală, vegheate de fresce decojite.Kubin făcu un pas spre porticul de la miazănoapte.Atingerea de gheaţă a siluetei îl opri.Dificultatea nu consta în soluţia misterului ci în alegerea tovarăşei de drum.Oricine însufleţeşte cadavre caută suflarea rece din nord, dar logica în cămările inimii este inexsitentă.

Pe pervaz se aşezau frunze căzute.Două lumini se jucau departe, între copaci.

-Aici suntem şi aici am fost.

Kubin privea o oglindă cu ramă din metal negru, perfect.În faţa oglinzii un piedestal de lemn şi o pernă de catifea.

-Aceasta este poarta, şopti silueta.Bănuiesc că deja îmi cunoşti numele.

-Romena.

-Şi totuşi am venit către tine.Ai inima curată, inspectore.

-Ce ma interesează este departe chiar şi de intenţiile dumitale.O asemenea abominaţie nu trebuie să vadă altă lumină decît cea a hrubei de unde a venit.Şi cu asta cred că am…

-NU!Există două feluri de a ascunde oglinda: cineva trebuie să iasă pe partea vieţii, sau sa intre în moarte.Doctorasul stia.

O spunea ca şi cum nu era Romena.

-Cine stîrneşte inima cuiva o leapadă la fel de uşor, rosti Kubin.Asta ca o recapitulare.Oare m-ai adus aici să-mi demonstrezi că m-am înşelat sau pur şi simplu am urmărit elucubraţiile unui dement?

-Ai fost plătit să asculţi.Dar nu asta e important.Mi-a fost sete!Mi-a fost dor!Şi te-am adus aici ca să observi ce se întîmplă cu inimile lepădate.

-Şi dacă te-aş arunca acolo fără să mă gîndesc?Nu, mai întâi spune-mi.

-Bănuiesc că…

-Revin.Trebuie ascunsă.

-Mă mir că spuneţi asta, inspectore.Şi dumneavoastră aţi intrat.

Cînd îşi reveni zorile se ridicau peste vălătucii de ceaţă iar iubirea parea frîntă în două numere, o răzbunare şi cîteva cuvinte dincolo de moarte. Iar el, Kubin, trebuia să fie recunoscător sorţii pentru că poseda secretul.

1950 vizualizari

Lasă un comentariu

Vă rugăm să comentați la subiect și să nu îi jigniți pe ceilalți interlocutori. În caz contrar, comentariul nu va fi aprobat sau va fi editat. Vă mulțumim. Pentru comentarii ce nu sunt legate de articolul de mai sus, folosiți pagina de Contact.